muzisyenim.com | MAKALE

ilker SEN05.02.2004 - MÜZİK , GÖK ve TOPRAK ARASINDAKİ AHENKTİR! |
MÜZİK , GÖK ve TOPRAK ARASINDAKİ AHENKTİR!

"Müzik, gök ve toprak arasındaki ahenktir". Konfüçyüs.

Yunan mitolojisinde bilim ve sanat tanrıçası "MÜZ" isminden kaynaklanan Müzik terimi, temasını sesin olusturduğu, duygu ve düşünceleri yansıtan en güçlü sanat türünü tanımlamak için kullanılmaktadır.

Müzik , bir iletişim aracıdır aynı zamanda. Bunun için sesi kullanır.

Seslere yüklenen duygular, imgeler, simgeler, tasarımlar, çok özgün bir iletişim aracı olarak çıkar karşımıza ki, iletişimdeki payı, uzmanlar tarafından yüzde 15 olarak belirlenen sözlü iletişimden çok daha yüksektir.

Günümüzde modern yaşantıya eşzamanlı olarak varlığını sürdüren ilkel dönemleri yaşayan uygarlıklarda da görülebileceği gibi; müzik, kutsal sayılarak günümüze gelmiştir.

Müzik, dinsel törenlerin ayrılmaz parçası olmuştur her zaman. Müzik, sonsuz şekilde oluşturulabilir ve kullanılabilir.

Müziğin sanat sayılması da bu özelliğinden dolayıdır bir bakıma.

Bir bilimdir aynı zamanda müzik; başlıbaşına var olan kuralları, konusu ve yöntemiyle...

Doğadaki sesler, doğal bileşenleri ile başlıbaşına bir uyum içindeyken, bu seslerin ayrıca kendi aralarında uyumlu şekilde bir araya getirilerek oluşturulan müzik, (insan varlığının belki de ortaya çıkmasından bu yana) ortaya çıktiğı bölgenin sosyal ve kültürel yapısına da bağlı olarak çesitlenmiş, gelişmiş ve sonsuzluk tanımına ne kadar uygun bir yapısı olduğunu göstermiştir.

 

<<< Geri